Centrul de Chimie Organică al Academiei Române, înfiinţat acum mai bine de 50 de ani, are o bogată experienţă în domeniul sintezei organice, atât în chimia hidrocarburilor cât şi în cea a compuşilor heterociclici. Domeniul nostru de expertiză include atât sinteza organică fină (arome şi odoranţi, pesticide, medicamente şi intermediari), precum şi cel al dezvoltării de tehnologii pentru industria chimică de mare tonaj (nitrofuran, solvenţi cloruraţi, clorură de cloracetil, propenoxid-stiren, alcool alilic, acetonitril, etc). Unul dintre cele mai complexe proiecte realizate de cercetatorii noştri este probabil sinteza completă, la scară de laborator, a vitaminei E pentru uz veterinar.


De-a lungul anilor am fost implicaţi în realizarea de analize tehnologice şi optimizare de tehnologii pentru cele mai prestigioase companii chimice din ţară. Parteneri tradiţionali ai institutului au fost, de-a lungul anilor, OLTCHIM S.A., CHIMCOMPLEX Borzeşti S.A, Hidrosep SRL, CAROM S.A. şi ELON SRL Onesti, VIROMET S.A. Victoria, ARPECHIM Pitesti, etc.

Institutul a avut numeroase colaborări cu alte institute de cercetari sau firme din ţară şi străinatate pentru realizarea de sinteze la comandă. Dintre cei mai prestigioşi parteneri amintim: Institutul Pasteur Lille, Institutul Pasteur Paris în colaborare cu Institutul Cantacuzino, Du Pont, Rhone Poulenc, Bayer.


În ultimii ani au fost, de asemenea, studiate şi elaborate tehnici originale de extragere a principiilor active din plante utilizabile ca arome alimentare, ingredienţi pentru parfumerie, principii active pentru medicamente. O orientare recentă o constituie alelopatia, un domeniu nou, cu perspective deosebite în agricultura ecologică.

În institut există elaborate metode originale (programe de calculator) care permit estimarea proprietăţilor unor molecule noi, înainte de sinteză şi caracterizarea lor prin metode fizico-chimice. Aceste metode au fost utilizate la efectuarea unor studii QSAR pentru ICECHIM, ICCF, ARPECHIM.
Institutul dispune de echipamente analitice care permit identificarea şi dozarea precisă a unei game largi de produse chimice cunoscute, precum şi atribuirea structurală şi caracterizarea unor compuşi de sinteză noi, sau a unor derivaţi naturali cu structuri încă neidentificate:

  • spectrometrie de rezonanţă magnetica nucleară (60, 300 si 400 MHz)
  • cromatografie de gaze şi lichide
  • spectrometrie de masă cuplată cu gaz-cromatografie
  • spectrometrie UV-VIS, IR, NIR, colorimetrie
  • echipamente analitice de baza (balanţe analitice, analiză elementară, etc).