CHIROMAR CHIRALITATE MOLECULARA: DETERMINAREA EXCESULUI ENANTIOMERIC
SI A CONFIGURATIEI ABSOLUTE PRIN SPECTROSCOPIE DE
REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA (RMN)
SI APLICATII LA COMPUSI BIOACTIVI SI INTERMEDIARI DE SINTEZA FINA
 
Romana      English
Proiectul CHIROMAR este finantat în cadrul Programului de Cercetare de Excelenta – CEEX, în urma aplicatiei înaintate cu succes de catre Centrul pentru Cooperare Tehnologica si Industriala din Bucuresti.

Scopul Programului de cercetare de excelenta este de a sprijini colaborarea între unitatile si institutiile de cercetare, universitati si întreprinderi, pentru a determina un impact vizibil în calitatea cercetarii în România, în cresterea numarului si abilitatii cercetatorilor de a fi implicati în proiecte de înalt nivel, în diseminarea cunostintelor si rezultatelor.
În acest sens, programul sustine procesul de concentrare si de crestere a calitatii si a performantelor în activitatile de cercetare-dezvoltare, urmarind:
 • atingerea nivelului de compatibilitate si competitivitate necesar pentru integrarea deplina în aria europeana de cercetare;
 • pregatirea participarii la viitorul Program CDT Cadru 7 al Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013 (PC7).
Proiectul viitorului PC7 reflecta cu claritate optiunile majore ale politicii europene în domeniul CDI, conform carora stiinta si tehnologia sunt considerate adevaratele instrumente cheie pentru viitorul european.

Obiective generale:
 • cresterea capacitatii sistemului CDI din România de a acumula cunostinte, rezultate si experienta de prim rang în domenii stiintifice si tehnologice de vârf si de a le difuza si transfera catre mediul economic si social intern pentru cresterea competitivitatii acestuia;
 • concentrarea si valorificarea optima a potentialului stiintific si tehnologic de înalt nivel existent în România;
 • sprijinirea formarii, dezvoltarea, integrarea si consolidarea în domeniile vizate a unor retele de cercetare a caror activitate atinge nivelul de excelenta, recunoscut conform normelor internationale;
 • accelerarea procesului de aliniere si integrare tehnologica a agentilor economici, conform cerintelor si reglementarilor Uniunii Europene;
 • cresterea capacitatii României de a asigura parteneri performanti în programele de colaborare stiintifica si tehnica si în aliantele tehnologice internationale;
 • integrarea si consolidarea retelelor de institutii CD în domeniile vizate.
Obiective specifice:
 • cresterea calitatii activitatii unitatilor si institutiilor de CD din România, care sa asigure atragerea, dezvoltarea si concentrarea de resurse umane si materiale;
 • sustinerea dezvoltarii resurselor umane si materiale a retelelor integrate de institutii si organisme specializate, acreditate si recunoscute international, care sa asigure competenta stiintifica si tehnica si dotarile necesare dezvoltarii unui sector/ domeniu stiintific sau tehnologic si care sa cuprinda: institute nationale CD, centre/ departamente de profil din universitati, laboratoare de experimentare si testare, organisme pentru etalonare si certificare;
 • promovarea participarii unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din România la programele europene si internationale de cercetare si racordarea la aria europeana de cercetare, inclusiv integrarea în platformele tehnologice la nivel european;
 • dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de certificare, conform cerintelor Uniunii Europene privind evaluarea conformitatii cu reglementarile tehnice.
Structura programului
Programul cuprinde urmatoarele module:
 1. modulul proiecte de cercetare-dezvoltare complexe, prin care sunt sustinute proiecte de anvergura pentru dezvoltarea activitatii de cercetare, a potentialului uman si infrastructurilor de cercetare realizate în parteneriat national, regional si international;
 2. modulul de dezvoltare a resurselor umane pentru formare, instruire, mobilitatea cercetatorilor si cresterea atractivitatii carierei în cercetare
 3. modulul de promovare a participarii la programele europene si internationale de cercetare
 4. modulul de dezvoltare a infrastructurii pentru evaluarea si certificarea conformitatii, prin care sunt sustinute: proiecte de extindere si îmbunatatire a infrastructurii precum si a serviciilor oferite de organisme aflate în curs de acreditare, reacreditare sau acreditate: laboratoare de experimentare si testare, laboratoare de etalonare, organisme de certificare.
Rezultate estimate
 1. asigurarea dezvoltarii pe plan intern a retelelor de institutii si organisme specializate, recunoscute si active la nivel international, care sa asigure poli de excelenta, competenta stiintifica si tehnica de referinta în domenii ale stiintei si tehnologiilor avansate
 2. întinerirea si cresterea performantelor pe plan intern si international ale personalului de cercetare
 3. cresterea vizibilitatii internationale a institutiilor si programelor de cercetare
 4. cresterea numarului de organisme acreditate de evaluare si certificare a conformitatii, corespunzatoare cerintelor UE si recunoscute la nivel international

Pentru mai multe detalii: www.mct-excelenta.ro
     © 2006 Centrul de Chimie Organica "Costin D. Nenitescu"         www.cco.ro/chiromar